RSS

You are here

Izrada hidrotehničke studije o uticaju površinskih i podzemnih voda na auto-put koji je u izgradnji E-763, Beograd-Južni Jadran, Sektor I: Beograd - Ljig, Deonica 3: Obrenovac - Ub od km 14+416,09 do km 40+645,28 sa predlogom rešenja. JN 42/2017