RSS

You are here

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin sa elementima detaljne regulacije i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu