RSS

You are here

KONKURS ZA DODELU BUDžETSKIH SREDSTAVA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE RADI UKLANjANjA OBJEKATA, ODNOSNO DELOVA OBJEKATA, NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE, ZA 2015. GODINU