You are here

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РАДИ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО ДЕЛОВА ОБЈЕКАТА, НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЗА 2015. ГОДИНУ