Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

UREDBA O ODREĐIVANjU PROCENTA UMANjENjA TRŽIŠNE VREDNOSTI NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA LICA NOSIOCE PRAVA KORIŠĆENjA NA NEIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU