You are here

УРЕДБА О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА УМАЊЕЊА ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ЛИЦА НОСИОЦЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ