RSS

You are here

Aktuelipe

27.10.2020. - 07:58

Mihajlovićka: Angli nevi thagarutni but zumavipa, te ova pana poefikasno

27.10.2020. - 07:52

Mihajlovićka: Energetikano arakhipe Srbiako, kvalitetno elektrika thaj basandune derivatja majmoldikane resja

27.10.2020. - 07:50

Mihajlovićka ano bešipe Bukjako grupako vaš lačardipe purt prekal Sava: Lungara buti pedo projektja moldikane vaš barjaripe Beogradesko

23.10.2020. - 08:50

Mihajlovićka e “Infrastruktura železnice Srbije”: Prioriteti efikasno realizacija projektjengo

19.10.2020. - 08:20

Mihajlovićka e GIZ-ea thaj KfW-ea: Germania moldikano politikano thaj ekonomikano partneri Srbiako

19.10.2020. - 08:18

Mihajlovićka: Lačardipe motori ekonomiako, 16.000 pobuder lačardimaskethana ze ano septembri ano nakhlo berš

16.10.2020. - 07:59

Mihajlovićka: Naisaripe izraeleske investitoreske pedo investiripe ani Srbia

16.10.2020. - 07:57

Mihajlovićka e šefea DFC ano Beogradi kotar infrastrukturno projektja thaj džuvlikano khuvipebukjako

08.10.2020. - 08:18

Mihajlovićka: Roma thaj Romnja bitherdine barikano dživdipe, keripe jekha jekh šartja buti saren amenge

08.10.2020. - 08:10

Mihajlovićka: Lačara neve 250 km auto-dromja thaj regionalno phana Srbia

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.