RSS

You are here

Aktuelipe

25.09.2020. - 08:09

Mihajlovićka: Projektja e amerikake DFC-eja moldikano vaš regionalno phandipe

25.09.2020. - 08:08

Mihajlovićka e DFC-eja: Bare projektja anglo amende, reso regionalno phandipe

25.09.2020. - 08:06

Mihajlovićka: Avipe DFC moldikano vaš amare regionalno phandipe, politikano thaj finansijsko stabilipe

25.09.2020. - 08:05

Mihajlovićka e Rusiake sastrnalutnenca: Lungara rekonstrukcia Bareski pruga

23.09.2020. - 14:44

Mihajlovićka ano Bratunac: Politika Presidento Vučićeski thaj srbikana thagarutnaki sitoj konekcia regioneski

23.09.2020. - 14:42

Mihajlovićka e neve direktorea kinaki sastrnalutni ano Beogradi: Sigutni pruga Beograd-Budimpešta majmoldikano projekti Srbiako thaj Kinako

23.09.2020. - 14:41

Mihajlovićka: Vakhara kotar lačardipe paluna etapako trujalutnodrom trujal Beogradi

17.09.2020. - 07:45

Mihajlovićka sebepi Evropako kurko mobilipasko: Te kera dživdipasko maškharipe po sastipasko

17.09.2020. - 07:43

Mihajlovićka: Kupatni festa Srbiako thaj RS moldikano sebepi identiteti thaj istoria, projektja save kera moldikane sebepi avutnipe

16.09.2020. - 11:39

Mihajlovićka: Srbikani havaj si sigurno, lačara nevo thaj moderno kontrolno toranj

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.