RSS

You are here

Aktuelipe

08.07.2020. - 17:01

Mihajlovićka kotar Ivanjica e dizutnenge: Ka lačara thaj ka stenisara sa so rumindilo ano bare pajna

08.07.2020. - 17:00

Mihajlovićka ani Bajina Bašta: Škodripe kotar bare pajna trin milijarde dinara, ka laćara sa   

06.07.2020. - 11:33

Mihajlovićka: Ekonomia našti te ačhol, te kerolpe buti uzo sa napja dikhlaripaske  

06.07.2020. - 11:33

Mihajlovićka ani Ljubovija: Ina milijarde dinarja investirindjam ano droma ano Mačvako regioni

06.07.2020. - 11:32

Mihajlovićka: Korona virus zumavindja sastipaski ama ini ekonomikani kriza, personalno godaripe moldikano

02.07.2020. - 08:29

Mihajlovićka: EU putardja samatrenda ama anglo drom dikhlareni regule vaš sakoja phuv

02.07.2020. - 08:28

Mihajlovićka: Ani Srbia si 59 milja lačardimaskethana, dživdipe našti te ačhol  

02.07.2020. - 08:27

Mihajlovićka: Adivesta ani Srbia kerela buti trito maškharthemutno aerodormi, Morava ki Kraljeva

25.06.2020. - 08:35

Mihajlovićka: Adžukharava kaj nevi thagarutni ka ovol pana po šukhar thaj po efikasno

25.06.2020. - 08:34

Mihajlovićka: Ka lačara sa, khonik na ka ačhol bi čatesko pedo šero

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.