Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Contacts

Секретаријат

Milena Vujisić

v.d. sеkrеtara ministarstva
011/3616-521

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Grupa vaš adikharipe dromengo

011/2609-425(10-13h), 011/2608-729 (10-13h)
drumski.putevi@mgsi.gov.rs

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за инспекцијски надзор

Цивилно друштво