RSS

You are here

Kontakti

Секретаријат

Milena Vujisić

v.d. sеkrеtara ministarstva
011/3616-521

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Сектор за инспекцијски надзор

Цивилно друштво