RSS

You are here

Aktuelipe

11.05.2020. - 11:42

Mihajlovićka: Adikharipe dromengo ano leipe sezonako, a na sar po angle ano avgusti

07.05.2020. - 09:27

Mihajlovićka anglo adikharipe Samiti kotar Rjačutno Balkani: SRBIA ačhola orjentišimi ko evropako drom thaj molipe

07.05.2020. - 09:25

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Stara Pazova ka ovol agorisimi dži po agor beršesko

05.05.2020. - 15:21

Mihajlovićka: Adivesta ani Srbia pobuder kotar 3.500 maškhardizjake linije, lelam te inarahape ano dživdipe  

01.05.2020. - 12:36

Mihajlovićka thaj Hargitai: Lungaripe suporti EBRD projektjenge ano sektori transportesko

01.05.2020. - 12:35

Mihajlovićka: Kamama so dživdinava ani Srbia

01.05.2020. - 12:33

Mihajlovićka: Srbia gatisarimi te putarol avio-dromutnipe, vakharahape e Evropa

01.05.2020. - 12:32

Mihajlovićka: Khatranakalipe pana na nakhla, pačavava ano dizutne thaj godaripasko arakhadipe

30.04.2020. - 21:54

Mihajlovićka: Lačardipe na ačhilo, odova amenge ka ažutinol ano ekonomikano saslaripe

30.04.2020. - 21:53

Mihajlovićka: Srbia gatisarimi 18. majea te inicirinol avio-dromutnipe

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.