RSS

You are here

Aktuelipe

Fri, 07/26/2019 - 13:10

I Мihajlovićka: Kupatne samatrendenge nakhavipe vaš po sig phiripe robako thaj manušengo

Fri, 07/26/2019 - 13:09

I Mihajlovićka: Šukhar čhinavdipe vaš apartmajna ini vaš askeriake invalidjenge ini vaš famileje perde mardutnenge

Fri, 07/26/2019 - 13:07

I Mihajlovićka: Investirina 40 milijojna dolarja vaš tiknaripe gužve ano samatrende

Fri, 07/26/2019 - 13:05

I Mihajlovićka sine ano dikhlaripe Koridori 10, po agor ani trasa malavdisali e pobuder kotar šelutne bučarne save lačarena auto-drom

Fri, 07/26/2019 - 13:03

I Mihajlovićka: Barikani sim po bučarne, problemi sito kompania Aktor

Fri, 07/26/2019 - 13:02

I Мihajlovićka thaj o Željazakov: Kupatne ka kera vaš tiknaripe gužvako ano samatrende

Tue, 07/16/2019 - 08:36

I Mihajlovićka: Molipe infrastrukturake projektjengo ani Srbia 14,5 milijarde evrja

Tue, 07/16/2019 - 08:32

I Mihajlovićka: Kotar EIB biinaripasko 2,7 milijojna evrja vaš gatiasripe neve projektja ano pajnesko dromutnipe

Tue, 07/16/2019 - 08:31

I Мihajlovićka akhardja dizutnen te den rat: Te ova humano, te uluvina dživdipe

Fri, 07/12/2019 - 09:30

Јekh kotar majbare lačardimaske kompanie ani lumia ani vizita ko Ministribe

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.