RSS

You are here

Aktuelipe

Tue, 09/10/2019 - 07:45

I Mihajlovićka: Ano Zemuni lačara nevo centari vaš srbikani sastrnalutni

Mon, 09/09/2019 - 12:27

I Mihajlovićka: Nevo rekordi, dži 1. septembri 37,5 milijojna automobilja ano auto-dromja ani Srbia

Mon, 09/09/2019 - 08:00

Ani Stara Pazova dendile natarja neve kherenge vaš 30 romane familie

Tue, 09/03/2019 - 20:54

I Mihajlovićka: Ka phana Kragujevaci e Moravake koridorea

Tue, 09/03/2019 - 16:15

I Mihajlovićka: Investirina pondž milijarde evrja soske manga te inara dromutnen thaj tradipe robako ano amre pruge

Tue, 09/03/2019 - 08:42

I Mihajlovićka: Pamureja kotar Kragujevaci dži Lapovo kotar oktobri vaš kvašo sahati

Mon, 09/02/2019 - 08:35

I Mihajlovićka: Dži po agor septembaresko nakhela lačardipe duj neve auto-dromja

Fri, 08/30/2019 - 20:38

I Mihajlovićka: Moravako koridori-angluno "digitalno" koridori, ka phanol direktno 500.000 manušen

Thu, 08/29/2019 - 19:31

I Mihajlovićka: Dža ano lačardipe nevo auto-dromesko savo ka phanol 500.000 manušen

Thu, 08/29/2019 - 08:33

I Mihajlovićka: Dži ko purano kurko ka lenpe gatisaripaske bukja pedo auto-drom Sremeski Rača-Kuzmin

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.