RSS

You are here

Aktuelipe

28.02.2020. - 07:49

Mihajlovićka e neve ambasadorea Indoneziako: But than vaš maškharipe duje raštrengo

28.02.2020. - 07:48

Mihajlovićka: Nane ulavdipe, Roma thaj Romnja siton jekha jekh dizutne Srbiake

28.02.2020. - 07:46

Mihajlovićka: Lačara 400 kilometarja neve auto-dromja

19.02.2020. - 09:22

Mihajlovićka bahtakerdja sa dizutnenge Dive raštranutnipe Srbiako

19.02.2020. - 09:21

Mihajlovićka: Reforma “Putevi Srbije” musajutni vaš podur barjaripe thaj poefikasno buti

19.02.2020. - 09:19

Mihajlovićka e “Rusiake sastrnalutnenca”: Ando than dizeli, ka kera lokomotive pedo gasi

19.02.2020. - 09:18

Mihajlovićka ano RTS: Bi solidaripa džuvlja na ka ovelolen pobare hakaja

19.02.2020. - 09:16

Mihajlovićka: Realizuipa reforme Srbia sikhavdja kaj olako than ano amalipe majšukharengo

12.02.2020. - 07:58

Mihajlovićka ani Vranja: Khera vaš askeria thaj policia ano marti, pana 32 miliojna vaš infrastruktura

12.02.2020. - 07:52

Mihajlovićka: Gornji Milanovac trubul te lol pašarutno drom dži “Miloš Veliki”

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.