RSS

You are here

Aktuelipe

Tue, 08/27/2019 - 14:20

I Mihajlovićka: Rehabilitacia 5.000 kilometarja dromja jekha jekh semno sar nevo koridori

Tue, 08/27/2019 - 14:19

Konzorciumi "Behtel-Enka"numa bičaldja tenderi pe publikako akharipe vaš lačardipe Moravako koridori

Mon, 08/26/2019 - 14:22

I Mihajlovićka: Srbikane lačardutne te oven partnerja avrijalutne kompanienge ano bare projektja

Mon, 08/26/2019 - 11:23

I Mihajlovićka: Tahara putara tenderi vaš Moravako koridori, pratsav kotar strategiako partneri anela Thagarutni

Fri, 08/23/2019 - 14:24

I Mihajlovićka: Startuina lačardipe šov auto-dromja ano akava thaj berš so avela

Wed, 08/14/2019 - 07:54

I Mihajlovićka dikhlardja agorisutne bukja ano Koridori 11: Sa gata vaš mukhlipe ano dromutnipe ano purano kurko

Wed, 08/14/2019 - 07:53

I Mihajlovićka: Tradeni pačavipa, arakheni dživdipe!

Wed, 08/14/2019 - 07:52

I Мihajlovićka: Nane bare thaj tikne droma, sakova gav ani Srbia musaj te ovelole manušikane šartja vaš dživdipe

Wed, 08/14/2019 - 07:50

I Mihajlovićka: Pedo rodipe dizutnengo Velika Plana, uzi rekonstrukcia dromeski ka kera ini 3,5 km kanalizacia

Wed, 08/14/2019 - 07:49

I Mihajlovićka: Drom Smederevaki Palanka- Velika Plana ka ovol rekonstruišimo dži novembari

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.