RSS

You are here

Aktuelipe

Fri, 06/07/2019 - 09:57

I Мihajlovićka e kinaka firma"Šandong" kotar lačaripe auto-drom ano Koridori 11

Fri, 06/07/2019 - 09:56

I Mihajlovićka: Inkluzia Romengi thaj Romnjengi ano amalipe adamo pi pošukhar thaj labdardi Srbia

Fri, 06/07/2019 - 09:53

I Мihajlovićka: Akava sito dovada so konkretikane EU semninela vaš dizutnenge ani Srbia

Thu, 06/06/2019 - 08:42

I Mihajlovićka ano Braničevako regioni: Vaš droma 2,5 milijarde, investirina ano uluvipe Rupunalo derjav

Thu, 06/06/2019 - 08:40

I Mihajlovićka: Vaš lačaripe sigutne dromutne dži Golupci 350 milijojna evrja

Thu, 06/06/2019 - 08:40

I Mihajlovićka kotar raporti EK: Nane ekonomikano barjaripe bi anglunipe ano lačarutnipe thaj transporti

Tue, 06/04/2019 - 14:45

I Mihajlovićka: Sektori transporti ani Srbia harmonizuimo e EU, majbaro anglunipe ano sastrnalutnipe

Mon, 06/03/2019 - 07:36

I Mihajlovićka e firma "Aktor": Prioriteti sito agorisipe javinutnorigako phak Koridori 10

Fri, 05/31/2019 - 09:19

I Мihajlovićka: Inara amare lejna ani karta evropake koridorja

Fri, 05/31/2019 - 09:16

I Mihajlovićka: Investiripe ano pajnesko dromutnipe kvaši milijarda evrja

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.