RSS

You are here

Aktuelipe

Tue, 06/11/2019 - 08:53

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

Tue, 06/11/2019 - 08:52

I Mihajlovićka dikhlardja bukja ani pruga Beogradi-Budimpešta: Evropako sastrnalutno koridori lačara e Kina thaj Rusia

Tue, 06/11/2019 - 08:51

I Mihajlovićka: Devipedumo Thagarutnako vaš lačaripe beogradesko metro

Mon, 06/10/2019 - 08:15

Romano bešipaskothan e 2.500 dizutnenca ani Smedereva lela kanalizacia

Fri, 06/07/2019 - 09:57

I Мihajlovićka e kinaka firma"Šandong" kotar lačaripe auto-drom ano Koridori 11

Fri, 06/07/2019 - 09:56

I Mihajlovićka: Inkluzia Romengi thaj Romnjengi ano amalipe adamo pi pošukhar thaj labdardi Srbia

Fri, 06/07/2019 - 09:53

I Мihajlovićka: Akava sito dovada so konkretikane EU semninela vaš dizutnenge ani Srbia

Thu, 06/06/2019 - 08:42

I Mihajlovićka ano Braničevako regioni: Vaš droma 2,5 milijarde, investirina ano uluvipe Rupunalo derjav

Thu, 06/06/2019 - 08:40

I Mihajlovićka: Vaš lačaripe sigutne dromutne dži Golupci 350 milijojna evrja

Thu, 06/06/2019 - 08:40

I Mihajlovićka kotar raporti EK: Nane ekonomikano barjaripe bi anglunipe ano lačarutnipe thaj transporti

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.