RSS

You are here

Aktuelipe

28.01.2020. - 07:45

Mihajlovićka: Srbia angluni ano regioni kerdja studia kotar njamesko jekh jekhipe ano transporti

28.01.2020. - 07:43

Mihajlovićka e Inžinjerenga komora Srbiako: Pherdo devipe dumo vaš zorjakharipe inžinjrengi buti

22.01.2020. - 09:17

Mihajlovićka e delegacia kinaki Eksim banka kotar finansiripe infrastrukturake projekatja kotar nevo investiciako ciklusi

22.01.2020. - 07:36

Mihajlovićka: Beogradi definitivno lela sistemi vaš šužardipe melale pajnengo

21.01.2020. - 07:59

Mihajlovićka: Avio-linia maškhar Beogradi thaj Priština kana kerenape šartja

20.01.2020. - 07:49

Mihajlovićka e sindikatjenca sastrnalutnake kotar pošukhar šartja bukjake

16.01.2020. - 07:52

Mihajlovićka e firmenca “Putevi Srbije” thaj “Koridori Srbije”: Agorisindjam bari buti, neve projektja siton anglo amende

16.01.2020. - 07:51

Mihajlovićka e Unija bukjakedevutne Srbiake: Balval ano dumo vaš pana pobaro ekonomikano barjaripe

16.01.2020. - 07:50

Mihajlovićka e presidentoa kinaki sastrnalutni: Sigutni pruga dži Stara Pazova ano marti, dži Novi Sad ano anglojevend 2021!

14.01.2020. - 07:53

Mihajlovićka: Ano marti anglune natarja kherenge vaš askerja thaj policajcja ani Vranja

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.