RSS

You are here

Aktuelipe

16.12.2019. - 08:36

Mihajlovićka e dženutnenca kompaniako MOL kotar bufljaripe sistemi elektropherdutne ano auto-dromja

16.12.2019. - 08:35

Mihajlovićka: Barikani sim pe sa projektja “Rusijaki sastrnalutni” ani Srbia

16.12.2019. - 08:34

Mihajlovićka: Auto-drom kotar Beogradi dži Sarajeva vaš pošukhar avutnipe regionesko

16.12.2019. - 08:32

Mihajlovićka hramisarda kontraktja e germaniaka barjaripaska banka KfW molipa 11 milijojna evrja

12.12.2019. - 07:39

Khupate e sindikatjenca kera pedo pošukhar pašloipe 70.000 bučarne ano komunalno bukja

12.12.2019. - 07:38

Mihajlovićka sikhavdja e žurnalistjenge infrastrukturake keripe dži po agor beršesko

12.12.2019. - 07:37

Mihajlovićka: Moravako koridori te ovol misal sar te realizuinenpe bare projektja ani Srbia

12.12.2019. - 07:36

Mihajlovićka: Lačardipe Moravako koridori lelape 15. decembrea

11.12.2019. - 13:28

Mihajlovićka: Adžukhara agorisipe sa Ipsilon phak dži po agor beršesko

11.12.2019. - 13:27

Mihajlovićka: Lungara investiripe ani infrastruktura Vojvodinaki

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.