RSS

You are here

Aktuelipe

14.10.2019. - 07:40

Mihajlovićka: "Tikne Šengenea" dži „Mukhljutno Balkani“!

14.10.2019. - 07:39

Mihajlovićka kotar auto-drom Beograd-Sarajevo: Putardjam nevi rigutni istoriaki Srbjengi thaj Bošnjakengi

14.10.2019. - 07:38

Mihajlovićka e kinaka kompania CRSC: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Budimpešta majbare infrastrukturako projekti ano regioni

14.10.2019. - 07:36

Mihajlovićka: Habe sito brendi Srbiako, voj sito amaro galbeno

14.10.2019. - 07:35

Mihajlovićka: Nane ni hev ni konflikti ani Thagarutni te sine saren kaj pačavina kanuni

10.10.2019. - 08:35

Mihajlovićka kotar leipe bukjengo ano auto-drom Beograd-Sarajevo: Kupate lačara stabilno avutnipe regionesko

10.10.2019. - 08:34

Turkiaki kompania "Kaljon" interesuimi vaš lačardipe šumadiako koridori "Vožd Karadjordje"

10.10.2019. - 08:33

Mihajlovićka thaj Turhan: Auto-drom Beograd-Sarajevo semno vaš phandipe regionesko

10.10.2019. - 08:28

Mihajlovićka: Sa sito gata, tahara sito starti bukjengo ano auto-drom Beograd-Sarajevo

03.10.2019. - 07:57

Mihajlovićka: Sar so dendjum ini lafi, lelam rekonstrukcia dromeski Šabac-Sremeski Mitrovica

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.