RSS

You are here

Aktuelipe

Thu, 06/20/2019 - 08:30

I Mihajlovićka dikhlardja butipe ano auto-drom Batrovci-Kuzmin:Na sijum čaljardi, musaj po sig te kerolpe buti

Wed, 06/19/2019 - 08:10

I Mihajlovićka e "Behtelea": Moravako koridori projekti gendo 1 vaš Ministribe

Sat, 06/15/2019 - 07:37

I Мihajlovićka: Lačaripe metrosko ano Beogradi majbaro infrastrukturako projekati ano regioni

Sat, 06/15/2019 - 07:36

I Мihajlovićka: Srbia putardi vaš neve kinake investicie

Sat, 06/15/2019 - 07:35

I Mihajlovićka: Finansiripe majsemno pučipe ano lačaripe beogradesko metro

Sat, 06/15/2019 - 07:34

I Mihajlovićka: Palo paše 40 berš majmoderno lokomotive vaš tradipe pharipasko

Tue, 06/11/2019 - 08:54

I Mihajlovićka: Ina milijojna dinarja vaš devipedumo sigurno kherenge thaj lelutnenge, na sijen korkore ani tumari mareba

Tue, 06/11/2019 - 08:53

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

Tue, 06/11/2019 - 08:52

I Mihajlovićka dikhlardja bukja ani pruga Beogradi-Budimpešta: Evropako sastrnalutno koridori lačara e Kina thaj Rusia

Tue, 06/11/2019 - 08:51

I Mihajlovićka: Devipedumo Thagarutnako vaš lačaripe beogradesko metro

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.