RSS

You are here

Aktuelipe

Mon, 06/24/2019 - 07:38

I Mihajlovićka: Kotar nilaj ka ova pobut dive ano javinutno phak Koridori 10

Fri, 06/21/2019 - 07:32

I Mihajlovićka thaj o Mondoloni kotar vizita savo ka kerol presidento Makron ani Srbia

Thu, 06/20/2019 - 08:30

I Mihajlovićka dikhlardja butipe ano auto-drom Batrovci-Kuzmin:Na sijum čaljardi, musaj po sig te kerolpe buti

Wed, 06/19/2019 - 08:10

I Mihajlovićka e "Behtelea": Moravako koridori projekti gendo 1 vaš Ministribe

Sat, 06/15/2019 - 07:37

I Мihajlovićka: Lačaripe metrosko ano Beogradi majbaro infrastrukturako projekati ano regioni

Sat, 06/15/2019 - 07:36

I Мihajlovićka: Srbia putardi vaš neve kinake investicie

Sat, 06/15/2019 - 07:35

I Mihajlovićka: Finansiripe majsemno pučipe ano lačaripe beogradesko metro

Sat, 06/15/2019 - 07:34

I Mihajlovićka: Palo paše 40 berš majmoderno lokomotive vaš tradipe pharipasko

Tue, 06/11/2019 - 08:54

I Mihajlovićka: Ina milijojna dinarja vaš devipedumo sigurno kherenge thaj lelutnenge, na sijen korkore ani tumari mareba

Tue, 06/11/2019 - 08:53

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.