RSS

You are here

Aktuelipe

29.10.2019. - 07:20

Mihajlovićka: Ka marahape e Srbia te ovol ano top 10 ando Doing business lista, sar so sijam uč ano urbanistikane mukhlipaske lila

28.10.2019. - 09:32

Mihajlovićka: Te sinam inate ano iklovipe urbanistikane mukhlipaske lila-šaj ini ano anglune 10 ani sa Doing Business lista

28.10.2019. - 09:30

Mihajlovićka: Angluno pampuri kotar Kina alo ani Srbia, lačho šaipe vaš amare biznismejnenge

28.10.2019. - 09:29

Mihajlovićka: Projektja e ThR Kina ano molipe 13 milijarde evrja, ka zorakharen maškharipe ani umal investicie

28.10.2019. - 09:27

Mihajlovićka: Te reselpe Romenge thaj Romnjenge školuipe, sastipasko uluvipe thaj buti, sar ini sa aver dizutnenge Srbiake

28.10.2019. - 09:26

Mihajlovićka: Zumavipa si but, koordinišime bukja kera jekha jekh šartja vaš Roma thaj Romnja

22.10.2019. - 12:17

Mihajlovićka ano Nova Varoš: Garaveni Zlatar, tana ovol sar Zlatibori

22.10.2019. - 12:16

Mihajlovićka: Deni Šansa Srbiake

22.10.2019. - 12:15

Mihajlovićka: Adžukharava pana pozoralo koordinaciako trupo vaš njamesko jekh jekhipe

22.10.2019. - 10:34

Mihajlovićka: Drom Kragujevac-Batočina musaj te ovol agorisimo ano marti 2020. berš

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.