RSS

You are here

Aktuelipe

09.06.2020. - 07:44

Mihajlovićka ano Sombori: Ka lačara sigutni dromutnikani kotar Sombor dži Kikinda

09.06.2020. - 07:43

Mihajlovićka dikhlardja nevolačardo berongo stanica ano Zemuni: Adžukhara avipe 1.500 kruzerja ani Srbia

09.06.2020. - 07:41

Mihajlovićka ano pharavipe tunelesko Čortanovci: Baro dive vaš srbikani sastrnalutni

08.06.2020. - 09:55

Mihajlovićka e presidentea turkiaka kompaniako “Tašjapi” kotar realizacia khupatne infrastrukturake projektja

08.06.2020. - 09:54

Mihajlovićka e kroaciake ambasadorea: But than vaš anglunisaripe relaciengo, maškharipe ani infrastruktura kotar baro semnipe

08.06.2020. - 09:48

Mihajlovićka e neve ambasadorea Iranesko kotar maškharipe ano sektori aero thaj dromeske dromutnipe, kotar lačardipe thaj njamesko jekh jekhipe

08.06.2020. - 09:47

Mihajlovićka hramisarda Halovipe vaš inkluzia Romengo thaj Romnjengo ano molipe 10 milijojna evrja

08.06.2020. - 09:46

Mihajlovićka: Ka lačara sigutni pruga ini kotar Beogradi dži Niš

01.06.2020. - 14:50

Mihajlovićka: Ina milijarde evrja vaš neve infrastrukturake projektja

01.06.2020. - 14:49

Mihajlovićka: Pratsav Crna Goraki politikani, pratsav amare Direktoratesko ekonomikani

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.