RSS

You are here

Aktuelipe

07.08.2019. - 15:18

I Mihajlovićka e “Power China” kotar trujalutnipe trujal Beogradi thaj lačhardipe metrosko

07.08.2019. - 15:16

I Mihajlovićka: Khonik našti piri baht te kerol pedo bibahtalipe thaj asvaja srbikane themesko

07.08.2019. - 12:47

I Mihajlovićka thaj Bocan-Haračenko: Vaš pana pobaro maškaripe Rusijako thaj Srbijako ani infrastruktura

07.08.2019. - 12:46

I Mihajlovićka: Viktimja na bistara, a avutnipe dikha ano maškharipe e sa pašutne phuvjenca

07.08.2019. - 12:22

I Mihajlovićka vizituindja Apatin: Vaš droma ano Rjačutnobačko regioni 4,5 milijarde dinarja

02.08.2019. - 07:54

I Mihajlovićka thaj Berizo: Ka kera beogradesko aerodromi majšukhar ano regioni

02.08.2019. - 07:53

I Mihajlovićka e neve ambasadorea Španiako: But šukhar bilateralno relacie duje phuvjengo, te anglunisarolpe ekonomikano maškharipe

26.07.2019. - 13:10

I Мihajlovićka: Kupatne samatrendenge nakhavipe vaš po sig phiripe robako thaj manušengo

26.07.2019. - 13:09

I Mihajlovićka: Šukhar čhinavdipe vaš apartmajna ini vaš askeriake invalidjenge ini vaš famileje perde mardutnenge

26.07.2019. - 13:07

I Mihajlovićka: Investirina 40 milijojna dolarja vaš tiknaripe gužve ano samatrende

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.