RSS

You are here

Aktuelipe

01.10.2019. - 08:12

Mihajlovićka sikhavdja e Fiskalno konsileske nevo investiciako ciklusi ani infrastruktura

01.10.2019. - 08:10

Mihalovićka: Sastrnalutni kargo linia e Kina šansa vaš amare biznisjenge

01.10.2019. - 08:07

Mihajlovićka: "Tikno šengeni" šansa vaš prosperiteti thaj pošukhar dživdipe Srbiako thaj regionesko

01.10.2019. - 08:05

Mihajlovićka kotar protesti taksistjengo: Vaš blokada dizutne cidena, sa so tradinena musaj te pačavinen kanuni

01.10.2019. - 08:04

Mihajlovićka: Te kerolpe mreža prugengi thaj auto-dromjengi sito gndipe transportno barjaripe Srbiako

01.10.2019. - 08:03

Mihajlovićka: Kerdili angluni sastrnalutni kargo linia maškhar Kina thaj Srbia

01.10.2019. - 08:02

Mihajlovićka: "Tikno šengen" Albaniako, Š. Makedoniako thaj Srbiako vaš pošukhar dživdipe sa amare dizutnengo

30.09.2019. - 07:56

Mihajlovićka dikhlardja paluno bukjako thanipe ano javinutno khak Koridoresko 10: Anothan Sićevačko klisura, kotar novembri neve auto-dromeja

30.09.2019. - 07:55

Mihajlovićka e Dizja Beogard thaj sastrnalutna kompania: Kotar 8. decembri BG pampuri ini dži Lazarevac

30.09.2019. - 07:54

Mihajlovićka e EBRD-ea: Lungara šukhar maškharipe ano neve projektja ano satrnalutnipe zhaj lokalno droma

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.