RSS

You are here

Aktuelipe

15.06.2019. - 07:34

I Mihajlovićka: Palo paše 40 berš majmoderno lokomotive vaš tradipe pharipasko

11.06.2019. - 08:54

I Mihajlovićka: Ina milijojna dinarja vaš devipedumo sigurno kherenge thaj lelutnenge, na sijen korkore ani tumari mareba

11.06.2019. - 08:53

I Mihajlovićka: Auto-drom Beograd-Sarajevo thaj drom Novi Pazar-Tutin lačara kupate e Turkia  

11.06.2019. - 08:52

I Mihajlovićka dikhlardja bukja ani pruga Beogradi-Budimpešta: Evropako sastrnalutno koridori lačara e Kina thaj Rusia

11.06.2019. - 08:51

I Mihajlovićka: Devipedumo Thagarutnako vaš lačaripe beogradesko metro

10.06.2019. - 08:15

Romano bešipaskothan e 2.500 dizutnenca ani Smedereva lela kanalizacia

07.06.2019. - 09:57

I Мihajlovićka e kinaka firma"Šandong" kotar lačaripe auto-drom ano Koridori 11

07.06.2019. - 09:56

I Mihajlovićka: Inkluzia Romengi thaj Romnjengi ano amalipe adamo pi pošukhar thaj labdardi Srbia

07.06.2019. - 09:53

I Мihajlovićka: Akava sito dovada so konkretikane EU semninela vaš dizutnenge ani Srbia

06.06.2019. - 08:42

I Mihajlovićka ano Braničevako regioni: Vaš droma 2,5 milijarde, investirina ano uluvipe Rupunalo derjav

Pages

Matrijali thaj fotografije save siton ano manginutnipe Ministribasko vaš lačaripe,dromutnipe thaj infrastruktura musaj te čhivenpe uzo phenipe hanigako, dži matrijali vaš savo phenelape kaj sito kotar aver haniga našti te labarinolpe bi avazipe manginutno autorjengo hakaja.