RSS

You are here

Izmena urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa u bloku 21 na kp 1508/345, 1508/426 ko savski venac sa detaljnom razradom na građevinskoj parceli 21a