RSS

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-TEHNIČKU RAZRADU LOKACIJE ZA POTREBE IZGRADNJE ULIVNO-IZLIVNIH SAOBRAĆAJNICA NA AUTOPUTU E-763, BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA:SURČIN-OBRENOVAC U JAKOVU NA KM 11+010,00