You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ УЛИВНО-ИЗЛИВНИХ САОБРАЋАЈНИЦА НА АУТОПУТУ Е-763, БЕОГРАД-ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА:СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ У ЈАКОВУ НА КМ 11+010,00