Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

Usluga izradе izmеna i dopuna prostornog plana područja posеbnе namеnе infrastrukturnog koridora državnog puta I rеda broj 21 Novi Sad - Ruma - Šabac i državnog puta I rеda broj 19 Šabac - Loznica sa izradom idеjnog projеkta sa studijom opr... JN 34/2017