RSS

You are here

Aktuelipe

Thu, 04/30/2020 - 21:54

Mihajlovićka: Lačardipe na ačhilo, odova amenge ka ažutinol ano ekonomikano saslaripe

Thu, 04/30/2020 - 21:53

Mihajlovićka: Srbia gatisarimi 18. majea te inicirinol avio-dromutnipe

Thu, 04/30/2020 - 21:53

Mihajlovićka: Srbia putarelape, ama oveni godarutne soske khatranakalipe na nakhla, musaj te sikhlova te dživdina e virusea

Tue, 04/28/2020 - 11:11

Mihajlovićka: Maškhardizako transporti kotar kurko savo avela

Tue, 04/28/2020 - 11:10

Mihajlovićka thaj ambasadorka Kinaki ano trujalutnodrom trujal Beogradi: Agorisipe bukjako po hari kotar duj berš

Sun, 04/26/2020 - 11:09

Mihajlovićka sebepi lumiako dive pilotjengo: Nais tumenge so sijen uzi tumari phuv kana sito majphare  

Sun, 04/26/2020 - 08:51

MIHAJLOVIĆKA: MAŠKHARTHEMTUNO PHARIPASKO TRANSPORTI KOTAR VITALNO MOLDIPE, DEVIPEDUMO VAŠ POSIGUTNI SANACIA KOTAR TRADIPE MANUŠENGO 

Sun, 04/26/2020 - 08:50

MIHAJLOVIĆKA: PALI PANDEMIA MUSAJ TE PHARUVINA AMARE POLITIKE 

Fri, 04/24/2020 - 09:29

Mihajlovićka: Sigutni pruga kotar Beogradi dži Novi Sad dži oktobri 2021.  

Fri, 04/24/2020 - 09:28

Mihajlovićka: Bučarne siton heroja amare amalipaske, lačardimaske thana na ačhile bukja ano vakhti pandemiako

Pages