RSS

You are here

Aktuelipe

02.08.2019. - 07:54

I Mihajlovićka thaj Berizo: Ka kera beogradesko aerodromi majšukhar ano regioni

02.08.2019. - 07:53

I Mihajlovićka e neve ambasadorea Španiako: But šukhar bilateralno relacie duje phuvjengo, te anglunisarolpe ekonomikano maškharipe

26.07.2019. - 13:10

I Мihajlovićka: Kupatne samatrendenge nakhavipe vaš po sig phiripe robako thaj manušengo

26.07.2019. - 13:09

I Mihajlovićka: Šukhar čhinavdipe vaš apartmajna ini vaš askeriake invalidjenge ini vaš famileje perde mardutnenge

26.07.2019. - 13:07

I Mihajlovićka: Investirina 40 milijojna dolarja vaš tiknaripe gužve ano samatrende

26.07.2019. - 13:05

I Mihajlovićka sine ano dikhlaripe Koridori 10, po agor ani trasa malavdisali e pobuder kotar šelutne bučarne save lačarena auto-drom

26.07.2019. - 13:03

I Mihajlovićka: Barikani sim po bučarne, problemi sito kompania Aktor

26.07.2019. - 13:02

I Мihajlovićka thaj o Željazakov: Kupatne ka kera vaš tiknaripe gužvako ano samatrende

16.07.2019. - 08:36

I Mihajlovićka: Molipe infrastrukturake projektjengo ani Srbia 14,5 milijarde evrja

16.07.2019. - 08:32

I Mihajlovićka: Kotar EIB biinaripasko 2,7 milijojna evrja vaš gatiasripe neve projektja ano pajnesko dromutnipe

Pages