RSS

You are here

Контакт

Државни секретари

Миодраг Поледица

Државни секретар
011/3616-613

Един Зећировић

Државни секретар
011/3640-697

Зоран Лакићевић

Државни секретар
011/3622-271

др Милоје Обрадовић

Државни секретар
011/3640-334

Секретаријат

Маја Матија Ристић

Секретар министарства
011/3616-521

Саша Илић

Администратор
011/3616-426

Бојана Риђички

Овлашћено лице за заштиту података о личности
011/3621-472

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Цивилно друштво

Одељење за управно и управно-надзорне послове