RSS

You are here

Контакт

Државни секретари

Милана Ракић

Државни секретар
011/3616-613

Биљана Поповић

Државни секретар
011/3616-439

Секретаријат

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Анита Димоски

в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску ефикасност

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Одељење за управно и управно-надзорне послове