You are here

Контакти

Државни секретари

Милана Ракић

Државни секретар
011/3616-613

Биљана Поповић

Државни секретар
011/3616-439

Биљана Вуксановић

Државни секретар
011-361-63-64

Емеше Лалић Урбан

Државни секретар
011-361-63-64

Енес Бухић

Државни секретар
011-3610-972

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја

Група за безбедност саобраћаја

011/2609-241 (радним данима од 10-13 часова), 011/2609-120 (радним данима од 10-13 часова)

Група за одржавање путева

011/2609-425 (радним данима од 10-13 часова), 011/2608-729 (радним данима од 10-13 часова)

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-међународни

011/3117-515 (радним данима од 10-13 часова), 011/3114-291(радним данима од 10-13 часова)
drumski.putnicki@mgsi.gov.rs

Одсек за превоз путника у друмском саобраћају-субвенције у такси превозу

011/3117-340 (радним данима од 10-13 часова), 011/3117-545 (радним данима од 10-13 часова)

Сектор за железнице и интермодални транспорт

Анита Димоски

в.д. помоћника министра за железнички и интермодални транспорт

Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење

Сектор за просторно планирање и урбанизам

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Одељење за управно и управно-надзорне послове