Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO POSLOVNOG KOMLEKSA U BLOKU 21 NA KP 1508/345 I 1508/426 KO SAVSKI VENAC SA DETALjNOM RAZRADOM NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI 21B