RSS

You are here

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNOG KOMLEKSA U BLOKU 21 NA KP 1508/345 I 1508/426 KO SAVSKI VENAC SA DETALJNOM RAZRADOM NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI 21B