You are here

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ КОМЛЕКСА У БЛОКУ 21 НА КП 1508/345 И 1508/426 КО САВСКИ ВЕНАЦ СА ДЕТАЉНОМ РАЗРАДОМ НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 21Б