RSS

You are here

Aktuelipe

Wed, 08/14/2019 - 07:54

I Mihajlovićka dikhlardja agorisutne bukja ano Koridori 11: Sa gata vaš mukhlipe ano dromutnipe ano purano kurko

Wed, 08/14/2019 - 07:53

I Mihajlovićka: Tradeni pačavipa, arakheni dživdipe!

Wed, 08/14/2019 - 07:52

I Мihajlovićka: Nane bare thaj tikne droma, sakova gav ani Srbia musaj te ovelole manušikane šartja vaš dživdipe

Wed, 08/14/2019 - 07:50

I Mihajlovićka: Pedo rodipe dizutnengo Velika Plana, uzi rekonstrukcia dromeski ka kera ini 3,5 km kanalizacia

Wed, 08/14/2019 - 07:49

I Mihajlovićka: Drom Smederevaki Palanka- Velika Plana ka ovol rekonstruišimo dži novembari

Wed, 08/14/2019 - 07:47

I Mihajlovićka: Tradineni godarikano thaj arakhutnikano, dživdipe amare čhavorengo nanole molipe!

Wed, 08/14/2019 - 07:46

I Mihajlovićka e ambasadorka australiaka thagarutnaki vaš džuvljenge thaj čhavorenge: Srbia thaj Australia šaj jekh jekhesta te siklon

Mon, 08/12/2019 - 12:59

I Мihajlovićka: Lačara angluni sigutni pruga ani mesmerjavinutni Evropa

Fri, 08/09/2019 - 07:31

I Мihajlovićka dženutnenge ano arakhipasko servisi: Tumen so sikhlarena thaj arakhena Srbia, akana sito rndo e Srbia tumen te dikhlarol!

Wed, 08/07/2019 - 15:19

I Mihajlovićka: Manga majšukar kompanie te lačaren Moravako koridori

Pages