RSS

You are here

Aktuelipe

Wed, 01/22/2020 - 09:17

Mihajlovićka e delegacia kinaki Eksim banka kotar finansiripe infrastrukturake projekatja kotar nevo investiciako ciklusi

Wed, 01/22/2020 - 07:36

Mihajlovićka: Beogradi definitivno lela sistemi vaš šužardipe melale pajnengo

Tue, 01/21/2020 - 07:59

Mihajlovićka: Avio-linia maškhar Beogradi thaj Priština kana kerenape šartja

Mon, 01/20/2020 - 07:49

Mihajlovićka e sindikatjenca sastrnalutnake kotar pošukhar šartja bukjake

Thu, 01/16/2020 - 07:52

Mihajlovićka e firmenca “Putevi Srbije” thaj “Koridori Srbije”: Agorisindjam bari buti, neve projektja siton anglo amende

Thu, 01/16/2020 - 07:51

Mihajlovićka e Unija bukjakedevutne Srbiake: Balval ano dumo vaš pana pobaro ekonomikano barjaripe

Thu, 01/16/2020 - 07:50

Mihajlovićka e presidentoa kinaki sastrnalutni: Sigutni pruga dži Stara Pazova ano marti, dži Novi Sad ano anglojevend 2021!

Tue, 01/14/2020 - 07:53

Mihajlovićka: Ano marti anglune natarja kherenge vaš askerja thaj policajcja ani Vranja

Tue, 01/14/2020 - 07:52

Mihajlovićka: Na ka cidape kotar analiza sakova dinari vaš lačardipe Koridori 10

Tue, 01/14/2020 - 07:51

Mihajlovićka: Kherutne firme šukhar te gatisarinenpe, ka ovol but buti ano programi “Srbia 2025”

Pages