You are here

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта „Српско-кинески индустријски парк Михајло Пупин” и Извештај о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину