RSS

You are here

Сектор за инспекцијски надзор

 

У Сектору за инспекцијски надзор обављају се послови инспекцијског надзора на спровођењу закона и других прописа у областима железничког, друмског и водног саобраћаја, јавних путева, грађевинарства, урбанизма и комуналних делатности, као и други послови из делокруга Сектора.

 

У Сектору за инспекцијски надзор образују се следеће уже унутрашње јединице: