You are here

Државни секретари, помоћници, секретар министарства и посебни саветници

Државни секретари

Александра Дамњановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Милана Ракић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1954. у Краљеву где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1977. на Правном факултету Универзитета у Београду, са просечном оценом 9,03.

 

Од 1980. до 1987. обављала је функцију судије општинског суда у грађанској материји.

 

Емеше Лалић Урбан

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена 1975. године у Сенти.

 

Биљана Вуксановић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Биљана Вуксановић, дипл. грађ. инж.

 

Рођена 1957.године.Основну школу и Трећу београдску гимназију завршила у Београду.

Дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, смер путеви и железнице 1982. године.

 

ЕНЕС БУХИЋ

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођен је 1992. године у Новом Пазару где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на државном Грађевинском факултету, Акдениз Универзитетa у Турској.

 

Биљана Поповић

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Рођена је 1972. године у Београду, дипломирани економиста.

 

Од 2016. до 2020. године обављала је функцију државног секретара у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у два мандата.

Секретар министарства

Милена Вујисић

ВД СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Рођена у Београду 1984. године. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.

Помоћници министра

Ђорђе Милић

ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ

Рођен у Београду 2. маја 1970. године.

 

Др Вељко Ковачевић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И БЕЗБЕДНОСТ ПЛОВИДБЕ

Рођен 10. 6. 1980. године у Београду.

               

Октобар 2008. године  -

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина бр. 22-26

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе

 

 

Анита Димоски

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ

Рођена је 1968. године. Дипломирала је на Саобраћајном факултету смер железнички саобраћај 1990. године, а на истом факултету дипломирала је и на ПТТ смеру 1991. године.

Александaр Адамовић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА У СЕКТОРУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

На Правном Факултету Универзитета у Београду 2007. године, стекао је звање дипломирани правник.

 

Марта 2008. године засновао је радни однос у Безбедносно-информативној агенцији Рeпублике Србије, где је до новембра 2020. године обављао више одговорних дужности.

 

Даница Ускоковић

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ – СЕКТОР ЗА СТАМБЕНУ И АРХИТЕКТОНСКУ ПОЛИТИКУ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Рођена је 1988. године у Ужицу.

 

Милан Петровић

ВД ПОМOЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ, ПУТЕВЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Mилан Петровић, дипломирани инжењер саобраћаја, рођен 1983. године у Сурдулици. Високо образовање стекао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.

Верица Јечменица

ВД ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ ОПАСНЕ РОБЕ

Дипломирала на Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду. Професионалну каријеру започела је у Нафтној индустрији Србије 2008. године, где је обављала послове на менаџерским и руководећим позицијама у различитим организационим деловима.

Бранислав Поповић

В.Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА - СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И ОЗАКОЊЕЊЕ

Рођен је 1964. Године у Београду, на Вождовцу, где је завршио ОШ Јанко Веселиновић. Средњу Архитектонску техничку школу и Архитектонски факултет завршио је у Београду.