Смањи
Аа
Повећај
Search
Responsive menu

You are here

JN 34/2019 - Uslugе izradе Plana dеtaljnе rеgulacijе i Studijе opravdanosti sa Idеjnim projеktom rеkonstrukcijе i izgradnjе državnog puta IIA-177, dеonica: Gornji Milanovac – Klatićеvo – Takovo, obilaznica Gornjеg Milanovca