You are here

АЛЕМПИЋ: ДИГИТАЛИЗОВАНО ПЕТ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Развој и имплементација дигиталних и напредних технологија постаје све битнији елемент за сва подручја живота, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и транспортни сектор постају део свега тога, изјавио је данас помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мирослав Алемпић на скупу поводом промоције Портала Регистра административних поступака и нових дигиталних услуга тог и Министарства унутрашњих послова.

Алемпић је рекао да је дигитализовано пет административних поступака МГСИ-а од чега три обухватају значајан део области превоза путника, део који представља место за приступ транспортном систему, а то су аутобуске станице.

Реч је о процесима који, како је навео, подразумевају издавање лиценце за пружање станичних услуга, поступак измене важеће лиценце за пружање станичних услуга и одјаву лиценце за пружање станичних услуга.

Преостала два дигитализована процеса, додао је Алемпић, покривају део међународног превоза путника и то обавештење о привременој обустави или измени међународног линијског превоза и извештај о обављању међународног линијског превоза путника по одобреном реду вожње.

Алемпић је образложио да ће дигитализација ових поступака помоћи и олакшати рад привредним субјектима као странци која подноси захтеве и утицати на ефикасност рада надлежног министарства.

Поступак издавања лиценце за пружање станичних услуга омогућава привредним друштвима, другим правним лицима или предузетницима да обављају делатност пружања станичних услуга, рекао је Алемпић и додао да је у Србији од 2017. године до данас издато 155 лиценци за пружање станичних услуга за 68 привредних субјеката.

“Тренутно је 96 важећих лиценци. Имајући у виду да се лиценце за пружање станичних услуга издају са роком важења до пет године, очекује се да ће следеће године истећи рок важења једном броју издатих лиценци које ће се у поступку који је предмет ове дигитализације продужити са новим роком важности”, рекао је Алемпић.

Подсетио је да, поред поступка издавања лиценци за пружање станичних услуга, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре привредни субјекти подносе захтеве за измену или одјаву лиценце за пружање станичних услуга.

“Приликом поступка измене важеће лиценце за пружање станичних услуга, захтев за измену најчешће се подноси услед промене адресе привредног субјекта, промене адресе станице, промене организационе структуре тако да се очекује да поступак дигитализације услуге значајно олакша како подносиоцима захтева, тако и надлежном министарству”, рекао је Алемпић и прецизирао да је од 2017. године том министарству поднето 16 оваквих захтева.

Подсетио је да је одјава лиценце за пружање станичних услуга административни поступак који спроводи министарство на основу захтева привредног субјекта који не жели више да се бави делатношћу пружања станичних услуга или је дошло до промене привредног субјекта који пружа станичне услуге на аутобуској станици.

Како је рекао, од 2017. године ресорном министарству поднето је осам оваквих захтева.

“Оно што је неопходно нагласити јесте обимност документације која прати свака од три наведена поступка, али и просторну локацију, у овом тренутку 68 привредних субјеката. Дигитализацијом је омогућено да привредни субјекти након прикупљања свих потребних докумената не морају да долазе и физички предају своје захтеве на писарници републичких органа, чиме се поступак значајно поједностављује већини странака, прави уштеду у времену као и трошковима подносиоца захтева”, рекао је Алемпић који је помоћник министра за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја.

Када се ради о међународном превозу путника, навео је да превозници имају законску обавезу да Извештај о обављању међународног линијског превоза путника по одобреном реду вожње достављају два пута годишње.

Прецизирао је да тренутно постоји 513 важећих дозвола у међународном превозу путника у друмском саобраћају што, додао је, подразумева достављање истог броја извештаја на сваких шест месеци.

“Другим речима, министарство на годишњем нивоу заприми нешто више од 1.000 оваквих извештаја о обављању међународног линијског превоза путника. Ако је упоредимо са пословима везаним за делатност аутобуских станица, документација која прати наведени извештај јесте по обиму мања, али је број странака вишеструко већи и износи 157”, рекао је Алемпић.

Истакао је да ће дигитализација наведених поступака који се пуштају у првој фази допринети већој ефикасности не само рада привредних друштава који испостављају своје захтеве Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, већ и у раду тог министарства.

“Оваквим приступом услуга постаје доступна корисницима било када и са било које локације, а надлежном органу се обезбеђује електронска информација једноставна за анализу чиме је могуће значајно унапредити између осталог и рад инспекцијских органа”, закључио је Алемпић.

Скуп пововом промоције Портала Регистра административних поступака и 17 нових дигиталних услуга Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Министарства унутрашњих послова организовао је Републички секретаријат за јавне политике, уз подршку Владе Савезне Републике Немачке.