You are here

АЛЕМПИЋ: РАЗВОЈ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КЉУЧАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Влада Србије је препознала значај развоја и модернизације путне инфраструктуре која је кључна за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, изјавио је помоћник министра за друмски и транспортни саобраћај Мирослав Алемпић у Београду на конференцији “Визија 0 за Балкан“ која има за циљ унапређење безбедности саобраћаја на путевима и свих учесника у саобраћају.

Он је истакао да се гради модерна мрежа безбедних аутопутева и брзих саобраћајница са циљем боље регионалне повезаности.

“Модернизација путне инфраструктуре, на којој се свакодневно ради, заједно са даљим структурним реформама у путном сектору, биће међу кључним елементима који ће Србију учинити једном од водећих земаља у безбедности саобраћаја”, рекао је Алемпић.

Истакао је да су управо овакви догађаји право место за размену искустава, презентовање нових стручних радова и отварање плодоносних дискусија о овој важној теми.

“Наша стална и све већа потреба за све врсте и облике кретања, што људи, материјала, роба и производа, обавезује нас да се на посебан начин бавимо саобраћајем јер саобраћај је последица наших потреба за кретањем и као такав има изузетан утицај на квалитет нашег живота”, рекао је Алемпић.

Додао је да саобраћај морамо да обликујемо, унапређујемо и развијамо тако да буде безбедан за све учеснике у саобраћају и околину.

Алемпић је истакао да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као један од главних субјеката безбедности саобраћаја, у свом делокругу рада активно обавља послове којима се унапређује безбедност саобраћаја на нашим путевима, доноси прописе из области безбедности саобраћаја, саобраћајне инфраструктуре, као и прописе из области социјалног законодавства кроз које се тежи ка потпуном усаглашавању са правним тековинама Европске уније.

Нагласио је да су развој саобраћајне инфраструктуре, њена модернизација, примена савремених принципа пројектовања, изградње и опремања, као и унапређење целог транспортног система, возила и возних јединица кључни за стварање услова за безбедно одвијање саобраћаја.

“У овој години, само на путној инфраструктури, у изградњи је 492,8 километара аутопутева и брзих саобраћајница, од чека је планирано да се ове године заврши око 100 километара”, рекао је Алемпић.

Навео је да су започете радње на припреми потребне планске и техничке документације за изградњу још преко 950 километара аутопутева и брзих саобраћајница, од чега је планирано само у овој години да се уговори 212 километара брзих саобраћајница.

Такође, додао је, у току су рехабилитације државних путева, планирана је реконструкција постојећих и изградња нових пружних прелаза и друга улагања на унапређењу инфраструктуре широм Србије.

Алемпић је рекао да је, поред модернизације транспортне инфраструктуре, једна од главних карика транспортног система безбедност саобраћаја на путевима.

“Сматрамо, да се свако улагање у безбедност саобраћаја мора препознати као друштвена добит и инвестиција, а никако као трошак. Саобраћајне незгоде на путевима нису случајност, већ последица грешке у систему ‘човек-возило-пут-околина’”, рекао је Алемпић.

Како је додао, нови принципи рада у области безбедности саобраћаја, који ће бити препознати Новом стратегијом безбедности саобраћаја, подржавају и развијају приступ “безбедног система“ где управо систем треба да “опрашта“ грешке које се догађају, односно да у случају грешке једног елемента система, остали елементи треба да спрече смрт и тешку телесну повреду.

“Желимо да будемо друштво у којем су учесници у саобраћају у фокусу, где постоји апсолутна безбедност на путевима за сваког корисника пута. Наша је обавеза да се побринемо да ту сигурност обезбедимо по сваку цену”, истакао је Алемпић.

Поручио је да је неопходно да сви заједно радимо, да остваримо добру сарадњу и координацију на пословима унапређења безбедности саобраћаја како бисмо систем безбедности саобраћаја подигли на највиши могући ниво и достигли визију 0 за Балкан.