You are here

Формирана Радна група за изградњу Северне обилазнице око Крагујевца и изградњу државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-А5 (Е-761) у Мрчајевцима

 

Београд, 8. април – У Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре данас је одржана конститутивна седница Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Изградња северне обилазнице око Крагујевца и изградње државног пута IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA- A5 (Е-761) у Мрчајевцима'', на чијем је челу као председник Радне групе министар Томислав Момировић. Чланови радне групе су уз представнике министарства, ЈП Путева Србије и директора Коридора Србије Александра Антића и градоначелници са тимовима свих локалних самоуправа из градова: Крагујевац, Краљево, Чачак и општине Кнић.

У току је израда планске и пројектне документације за овај путни правац, у чијој ће представници свих општина активно учествовати. Носилац израде планске и пројектне документације су ЈП Путеви Србије, а инвеститорску функцију у процесу изградње деонице обављају Коридори Србије. Очекивани период завршетка израде планске и пројектне документације је до краја 2021. године, када се може очекивати почетак првих припремних радова. На састанку је потврђено да ће се посебна пажња посветити територији општине Кнић због питања бављења  пољопривредом у том крају и да ће се сви захтеви локалне самоуправе посебно уважити.

Изградња Северне обилазнице око Крагујевца је изузетно важан пројекат, поменута обилазница ће планираном трасом повезати најзначајније улазно излазне правце: државни пут IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, државни пут IБ реда бр. 25 Крагујевац-Топола, државни пут IIА реда бр. 177 Крагујевац-Горњи Милановац и излазни крак државног пута IБ реда бр. 24 Баточина-Крагујевац-Краљево, према Краљеву и Чачку. Изградња Северне обилазнице око Крагујевца  ће довести до пуног изражаја погодног саобраћајно географског положаја и повољне саобраћајне приступачности града и његов значај у региону и држави.

Државни пут  IA реда од Крагујевца до везе са државним путем IA-A5 (E-761) у Мрчајевцима, а који ће повезивати државни пут IА-А5 (Е-761) – деоницу Појате-Прељина са Северном обилазницом града Крагујевца, допринеће општем напретку инвестиционих улагања у инфраструктуру и убрзање укупног економског развоја гравитационог подручја, као и смањењу времена путовања, бољим условима вожње и унапређења друмског саобраћаја кроз решавање питања протока и смањење задржавања друмских возила. При томе, не треба потценити ни међусобни утицај високо квалитетног путног правца и регионалног развоја. Поменути путни правац резултираће економским, безбедоносним, еколошким и другим ефектима, као и бољим нивоом услуге за учеснике у саобраћају.