You are here

ХИТНА ДЕВИЈАЦИЈА ПУТА И САНАЦИЈА МОСТА

Министарство грађевине саобраћаја и инфраструктуре издало је хитан налог за формирање привремене девијације на месту прекида саобраћаја на државном путу првог Б реда 22, Мрчајевци - Адрани код моста преко Мусине реке.

Девијацију ће извести Путеви Србије формирањем обиласка око локације прекида чим се вода повуче и омогући рад на постављању цеви и формирању насипа.

Девијација ће бити у функцији до изградње новог моста на овом месту. Радови на изградњи новог моста почињу одмах по повлачењу воде и престанку падавина.