RSS

You are here

Извештај о раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за првих 100 дана Владе

Поводом 100 рада Владе Србије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује Извештај о раду, у којем су приказане најважније активности и резултати у ресору Министарства.

 

 

 

 

 

 

Садржај извештаја:

 

1.ГРАЂЕВИНАРСТВО И УРБАНИЗАМ

1.1.   Законодавне активности

1.2.   Евиденција о издатим дозволама и решењима

1.3.   Комисије

1.4.   Пројектне активности

1.5.   Извештаји

1.6.   Просторни и урбанистички планови

 

2. САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

2.1.   Законодавне активности

2.2.   Друмски транспорт

2.3.   Путеви и безбедност саобраћаја

2.4.   Железнице и интермодални транспорт

2.5.   Ваздушни саобраћај

2.6.   Водни саобраћај и безбедност пловидбе

2.7.   Инфраструктурни пројекти

 

3. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОРОСТАЛЕ

 

4. АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ПОТПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ И МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА,САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.   Сарадња са представницима општина и градова Републике Србије

4.2.   Сарадња са представницима привреде

4.3.   Активности Антикорупцијског тима

4.4.   Aктивности током и након ванредне ситуације изазване поплавама у мају 2014.  године и активности на припреми санације и реконструкције поплављених подручја

4.4.1.     Активности Владине Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, за време и после за време и после ванредне ситуације услед поплава