You are here

Јавна расправа о Нацрту закона о интероперабилности железничког система

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о интероперабилности железничког система 

 

Током примене важећег Закона о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“ број 41/18) уочени су проблеми који се, пре свега, односе на неразумевање материје интероперабилности. Поред тога, донета је нова Директива Европског Парламента и Савета о интероперабилности железничког система у оквиру Заједнице од 26. маја 2016. године, због чега се јавила потреба за иницирањем измене важећег закона, па је с обзиром на претходно наведено, а имајући у виду обим неопходних измена сачињен Нацрт закона о интероперабилности железничког система. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Нацрту закона о интероперабилности железничког система (у даљем тексту: Нацрт закона), коју је одредио Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, 06. октобра 2021. године.

Јавна расправа о Нацрту закона спровешће се у периоду од 11. октобра до 31. октобра 2021. године.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, привредни субјекти, стручна јавност и други заинтересовани учесници.

Текст Нацрта закона биће постављен на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – www.mgsi.gov.rs и на порталу е-управе.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на адресу Немањина 22-26, Београд или електронским путем на имејл адресу: sektor.zeleznice@mgsi.gov.rs.