You are here

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ УРБАНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДО 2030. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2022. ГОДИНЕ

У поступку припреме Предлога Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године у периоду од 2020. до 2022. године (у даљем тексту: Предлог Акционог плана) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи јавну расправу о Предлогу Акционог плана, који је саставни део овог програма.

 

Јавна расправа о Предлогу Акционог плана спровешће се у периоду од 16. новембра до 7. децембра 2020. године. Учесници у јавној расправи су представници: државних органа, привредних субјекта, јавних служби, академске заједнице, међународних организација, удружења грађана и других представника цивилног друштва, стручне јавности и друге заинтересоване стране.

 

Текст Предлога Акционог плана постављен je на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и на порталу е-Управа. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs и sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа о Предлогу Акционог плана за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године у периоду од 2020. до 2022. године”, 11000 Београд, улица Краља Милутина 10а. Примедбе, предлози и сугестије достављају се попуњавањем обрасца „Образац за коментаре ЈР АП СОУРРС”.

 

По окончању јавне расправе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу Акционог плана и објавити га на својој интернет страници и на порталу е-Управа најкасније у року од 15 дана од дана завршетка јавне расправе.