You are here

ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ УРЕДБE О РАСПОДЕЛИ СТРАНИХ ДОЗВОЛА ЗА МЕЂУНАРОДНИ ПРЕВОЗ ТЕРЕТА

 

У поступку припреме Предлога уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са Закључком Владе и припадајућим Програмом спроводи јавну расправу у периоду од 1. до 22. августа 2022. године.

Предлог уредбе сачинила је Радна група која је образована решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Потенцијални учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, представници заинтересованих привредних субјеката, као и друга заинтересована лица.

Поред интернет странице Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Предлог уредбе, Образложење, Закључак Владе и Програм јавне расправе са осталим припадајућим документима објављује се на порталу „еКонсултације”.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се поштом на приложеном формулару уз ово обавештење, слањем на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд или на e-mail адресу: drumski@mgsi.gov.rs са назнаком: „Јавна расправа о Предлогу уредбе о расподели страних дозвола за међународни превоз терета”.

По окончању поступка јавне расправе ово министартсво анализираће достављене примедбе, предлоге и сугестије и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу уредбе