You are here

Jавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обавештава јавност да ће у периоду од 22. маја до 10. јуна 2024. године, спроводити јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона  о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају ( „Службени Гласник РС“ бр. 87/11 и 66/15).

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије. 

Јавну расправу о Нацрту закона, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре организоваће у форми презентације и дискусије, које ће се одржати у:

Београду - 7. јуна 2024. године, у термину од 13,00 до 14,00 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, улица Ресавска 13 - 15.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре путем електронске поште на имејл адресу: vazdusni.saobracaj @mgsi.gov.rs или поштом на адресу Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са напоменом: „За Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном саобраћају”