You are here

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА ПОДРЖАЛА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић разговарао је данас о предложеним изменама Закона о планирању и изградњи са председником Јавнобележничке коморе Србиславом Цвејићем, који је у име те институције пружио подршку предвиђеним променама у тој области.

Весић и Цвејић су разговарали о изменама закона, пре свега, о предложеној могућности да убудуће и јавни бележници, поред већ постојећих надлежних органа, издају информацију о локацији.

На састанку је закључено да предложене измене воде ка ефикаснијем вођењу и окончавању свих поступака из области планирања и изградње, као и да ће Комора узети активно учешће у изради подзаконског акта, којим ће се ближе уредити поступак по којем ће јавни бележници издавати информације о локацији.

Министар Весић је свог саговорника упознао са најважнијим изменама закона, које ће читав процес издавања грађевинских дозвола учинити бржим и транспарентнијим, смањити могућност корупције, уз поштовање највиших стандарда зелене градње.

Навео је да ће новим законом бити укинута конверзија, што ће „ослободити“ готово 5.000 локација за градњу.

Додао је да носиоци јавних овлашћења неће моћи да мењају услове током трајања поступка издавања грађевинске дозволе, да ће инвеститори имати обавезу да приложе банкарске гаранције, као осигурање за евентуалну штету према трећим лицима, те да пруже доказ о кретању отпада како се не би стварале депоније, док се законом уводе и енергетски пасоши.