You are here

ЈОШ ДВА ДАНА ЗА ПРИЈАВУ СТУДЕНАТА ЗА ПРАКСУ У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

У четвртак, 9. марта, истиче рок за пријаву студената Универзитета у Београду за обављање стручне праксе у секторима и одељењима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрасруктуре.

На стручну праксу могу да се пријаве студенти завршне године основних и мастер студија Грађевинског, Саобраћајног, Правног, Економског, Машинског, Архитектонског и Географског факултета.

Пракса ће трајати три месеца - од 20. марта до 20. јуна ове године, а студенти ће за то време имати обезбеђену новчану надокнаду.

Полазници праксе ће имати прилику да раде на инфраструктурним пројектима и развојним активностима у области саобраћаја и грађевинарства у Србији уз подршку непосредно одређених ментора из реда запослених.

Програм праксе реализује се на основу Протокола о сарадњи потписаног између МГСИ и Универзитета у Београду у области организовања и реализовања стручне праксе студената у Министарству, органима у саставу Министарства, јавним предузећима и јавним агенцијама које обављају делатности из делокруга рада Министарства, како би што више студената стекло практична знања и вештине и релевантно радно искуство током студија.

Програм праксе ће се реализовати у три циклуса током године.

У овом циклусу стручну праксу ће моћи да похађа укупно 30 студената Универзитета у Београду, а уз пријаву је потребно доставити потврду о студирању са факултета.

Пријављивање се врши електронским путем, на сајту Центра за развој каријере:

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/mgsipraksa23