You are here

МИНИСТАР ВЕСИЋ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА “AMCHAM”, АМЕРИЧКЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ У СРБИЈИ И АМБАСАДЕ СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА У СРБИЈИ: ПОДРШКА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић разговарао је данас о предвиђеним изменама Закона о планирању и изградњи са представницима Америчке привредне коморе у Србији ”AmCham” и Економског одељења Амбасаде Сjeдињених Америчких Држава, који су изразили подршку усвајању овог акта, износећи одређени број предлога за његово даље унапређење.

Члан Управног одбора ”AmCham” и директор корпоративних послова компаније Филип Морис, Иван Милетић оценио је да је постојећи Закон донео добра решења која су током година имала веома позитиван ефекат на привреду, али да је његова примена на терену указала на одређене недостатке, које ће измене предложене од стране Министарства адресирати, у циљу унапређења инвестиционог окружења у Србији. У том смислу, Милетић сматра да би предложене измене режима које се тичу конверзије права коришћења у право својине на земљишту, требало да отклоне административне и друге препреке, које ће многим инвеститорима који послују у Србији, међу којима су и чланице „AmCham”, обезбедити могућност за даљи развој пословања и предвидиво спровођење прописа. То је први елемент који занима централе мултинационалних компанија када разматрају ширење постојећих капацитета или нове инвестиције”, рекао је Милетић.

Милетић је посебно истакао значај и поздравио увођење елемената зелене градње и унапређење енергетске ефикасности објеката, имајући у виду да је доследно спровођење зелене агенде један од четири приоритета “AmCham” и истовремено питање од велике друштвене важности. Он је у разговору указао и на важност усвајања решења која ће се кретати у правцу даљих поједностављивања административних процедура за бржи развој пројеката обновљивих извора енергије. 

Бојан Каличанин, председник “AmCham” Одбора за непокретности и директор правних послова “Delta Real State” истакао је одличну дугогодишњу сарадњу “AmCham” и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, указујући на неколико приоритетних предлога који су изнети од стране “AmCham” у оквиру јавне расправе. Он је истакао да чланице “AmCham” поздрављају предложене измене које се односе на питање претварања права коришћења у право својине, додајући да је изузетно важно да се пропише једноставна процедура која ће обезбедити лако спровођење ових одредби у пракси.

Министар Весић је представницима “AmCham” још једном указао да је циљ измена да се закон побољша, процедуре буду транспарентније и брже, да се скрате рокови за издавање дозвола и уведе ред у ову област уз напомену да је ово можда и “најеколошкији закон”, јер ће поспешити зелену градњу. Додао је да јавност највише занима конверзија, која ће бити укинута посебним законом, те истакао да нема земље у источној Европи која познаје институт конверзије, указујући да држава неће бити оштећена ни на који начин, већ ће, напротив, више и зарадити након укидања конверзије, кроз наплату накнада за доприносе за грађевинско земљиште и кроз порезе.

Навео је да ће процедуре бити транспарентније, те да носиоци јавних овлашћења неће моћи да мењају услове током трајања поступка издавања грађевинске дозволе.

Подсетио је да ће инвеститори имати обавезу да приложе банкарске гаранције, као осигурање за евентуалну штету према трећим лицима, да пруже доказ о кретању отпада како се не би стварале депоније, а уводе се и енергетски пасоши.

“Овиме желимо да уведемо ред, да омогућимо да се ради брже и да подстакнемо стамбену градњу. Грађевинарство учествује у БДП-у земље са 6 одсто, али осећа се пад због кризе. Желимо да се више гради и да заштитимо и инвеститоре и грађане”, истакао је министар Весић.