You are here

Момировић: Инвестицијама решен проблем пловности Дунава на сектору Футог

 

Футог, 1. октобар - Захваљујући значајним инвестицијама Владе Србије биће омогућена потпуна пловност кроз целу дужину речног тока Дунава у Србији, истакао је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић  у обиласку изведених радова на критичном сектору "Футог" пловног пута на Дунаву.

,,Србија нема море али има шесто километара Дунава, после тидесет година коначно смо на путу да омогућимо несметану пловност на целој дужини Дунава, од уласка у Србију до изласка на румунској граници. Ови радови финансирани су 15 одсто из буџета Републике Србије и 85 из грантова ИПА фондова, а укупна инвестиција је око десет милиона евра’’ рекао је Момировић.

Министар Момировић је напоменуо да су наредни кораци у уређивању пловности Дунава вађење старе немачке флоте код Прахова и решавање проблема код Шаринградске аде, што ће омогућити пун капацитет пловидбе овом реком.

Радови на сектору Футог су обухватили полагање 20.000 м² геотекстила на позицијама на којима су грађени хидротехничке грађевине, као и уградњу 31.000 м³ најквалитетнијег сертификованог камена приликом изградње шеврона и неукорењеног напера. Овакав систем обезбеђивања пловности Дунава код Футога, изградњом хидротехничких објеката као што су шеврони и неукорењени напери, јединствен је и по томе што је изграђен уз примену највиших еколошких стандарда, јер не угоржава и чува биљни и животињски свет Дунава.

Овај пројекат је само дело укупног улагања Републике Србије у водни саобраћај чија је вредност скоро пола милијарде евра. С овим улагањима у развој лука, пловних путева, преводница, напредних ИТ система у пловидби, Република Србија се данас пореди са Холандијом, Белгијом или Немачком, земљама које имају највећа улагања у водни саобраћај и у којима је проценат учешћа водног транспорта у укупном транспорту преко 25%.