You are here

Момировић: Започињемо обнову пруге од Суботице ка Сегедину

 

Београд, 12. јун – Уговор о реконструкцији и модернизацији железничке пруге Суботица – Хоргош – граница са Мађарском, потписали су данас у име Владе Републике Србије министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић, генерални директор ,,Инфраструктуре железнице Србије'' Небојша Шурлан и у име извођача радова конзорцијума ,,Карин Комерц МД доо Ветерник'' и „РЖД Интернешнл“  Крсто Дуброја.

 

Министар Момировић нагласио је да ће по завршетку модернизације и реконструкције, ова пруга бити једна од најмодернијих електрифицираних европских железничких деоница, којом ће возови саобраћати брзином до 120 км/с са најмодернијом пратећом опремом и сигналним и безбедносним системима.

 

,“Реконструкцијом и пуштањем у промет ове трасе унапредићемо транспортне и путничке везе у региону два града Суботице и Сегедина, ојачаћемо везе Мађарске и Србије, али оно што је најважније, ако посматрамо мало ширу слику, повезаћемо главне логистичке целине региона, укључујући интермодалну луку Баја на Дунаву, луку Сегедин на Тиси и логистичке центре у Војводини и Београду'' рекао је министар Момировић.

 

Уговор предвиђа реконструкцију пруге дужине 26,63 km за брзине до 120 км/с и реконструкција станичних зграда у станицама Палић, Бачки Виногради и Хоргош, стајалишта Јавно Складиште и Хајдуково, али и реконструкција 13 путних прелаза у нивоу и 2 потходника. Поступком Јавног позива за избор стратешког партнера објављеног у априлу 2021. године изабрана је руска компанија „РЖД Интернешнл“, која у овај посао улази у конзорцијуму са домаћом компанијом  ,,Карин комерц''.  Вредност њихове понуде, која је уједно била једина на јавном позиву. је 10.227.146.290,06 динара без ПДВ-а.