You are here

Пирот добија најсавременију канализациону и водоводну инфраструктуру вредну близу 20 милиона евра

Пирот, 25. мај – Поред 3,3 милиона евра која су до сада уложена у изградњу  фабрике за пречишћавање отпадних вода и реконструкцију водоводне мреже, опредељено је још 16,2 милиона евра за изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода и реконструкцију и проширење канализационе мреже, изјавио је министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић данас након потписивања посебног уговора за реализацију изградње за пречишћавање отпадних вода, канализационе мреже и техничку подршку експерата у Пироту.

,,Постојећи канализациони систем у Пироту нема пречистач отпадних  вода, тако да се целокупна количина сакупљених отпадних вода испушта без пречишћавања у реку Нишаву односно реке у њеном сливу (Градишничка река, Расничка река, Бистричка река, река Рогоз, Костурска река), а изградњом овог постројења ова ружна слика постаће прошлост“, рекао је Момировић.

Министар Момировић уговор за реализацију изградње за пречишћавање отпадних вода и канализационе мреже потписао је са градоначелником Пирота Владаном Васићем, директором ЈП Водовод и канализација Пирот Зораном Николићем, пројект менаџером Стефани Рауприхом и директором КФВ председништва у Србији Рудигером Хартманом.

Након тога, министар МГСИ Томислав Момировић потписао је и уговор за техничку подршку експерата са Стефани Рауприхом и Рудигером Хартманом, који је том приликом рекао да Немачка развојна сарадња као и КФВ остају посвећени одрживом урбаном развоју, одрживом снабдевању водом као и третманом за одвођењем отпадних вода.

Градоначелник Пирота Владан Васић захвалио се министру Момировићу, КФВ-у, и другим институцијама , и изразио велико задовољство због потписаног уговора  и предстојећих радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода  и предочио који капацитети и услуге ће бити унапређени.

„Након реализације овог пројекта Пирот ће бити град који испуњава све еколошке стандарде као и градови ове величине у Европи“, рекао је Васић.

У оквиру дугогодишње билатералне сарадње са СР Немачком, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са Немачком развојном банком КФВ, спроводи пројекте изградње комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања, отпадних вода и управљања чврстим отпадом. До сада је, у оквиру финансијске и техничке подршке СР Немачке и КФВ банке, обезбеђено 274 милиона евра за приоритенте инвестиције у 34 града у Србији.

Изградњом централног простројења за пречишћавање отпадних вода у Пироту капацитета 52.000 еквивалент становника инвестиционе вредности 14,5 милиона евра, обезбедиће се пречишћавање отпадних вода за град Пирот и села Нови Завој, Градашница, Барје Чифлик, Гњилан, Пољска Ражана и Бериловац, где живи око 45.000 становника или 85% укупног броја становника Пирота и околних села.